Добре дошли в  корпоративния уебсайт на Мадара Юръп АД (с предишно наименование Мейфеър Груп АД).

Този сайт  има за цел да улесни получаването на актуална и навременна информация от инвеститорите на дружеството – акционери, потенциални инвеститори, както и да създаде максимална прозрачност в отношенията между тях и мениджмънта на компанията.

Тук може да бъде намерена актуална информация относно най-важните корпоративни събития, материали от проведени и предстоящи Общи събрания на дружеството и събития. В този раздел се съдържа информация относно финансовото и икономическо състояние на дружеството.