Полезни връзки

Българска фондова борса – София АД – www.bse-sofia.bg
Комисия за финансов надзор – www.fsc.bg
Централен депозитар АД – www.csd-bg.bg
Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България – www.abird.info