Одитиран Годишен финансов отчет за 2023г. в ESEF формат

ИЗТЕГЛИ 894500BD3QB36TAD0X67-20231231-BG-SEP

Одитиран Годишен финансов отчет за 2022г. в ESEF формат

Изтегли 2022

Одитиран Годишен финансов отчет за 2021г. в ESEF формат

ИЗТЕГЛИ 894500BD3QB36TAD0X67-20211231-BG-SEP

Одитиран Годишен финансов отчет за 2020г.

Изтегли 2020

Одитиран Годишен финансов отчет за 2019г.

Изтегли 2019

Одитиран Годишен финансов отчет за 2018г

Изтегли 2018

Одитиран Годишен финансов отчет за 2017г.

изтегли 2017

Одитиран Годишен финансов отчет за 2016г.

изтегли 2016

Одитиран Годишен финансов отчет за 2015г.

изтегли файловете

Одитиран Годишен финансов отчет за 2014г.

изтегли оттук

Одитиран Годишен финансов отчет за 2013г.

изтегли файловете оттук

Одитиран Годишен финансов отчет за 2012г.

Изтегли файловете

Финансови данни за 2011:

Изтегли файловете като RAR

Финансови данни за 2010:

Изтегли файловете като RAR

Финансови данни за 2009:

Изтегли файловете като RAR

Финансови данни за 2008:

Годишен финансов отчет за 2008 година
Отчет за дейността за 2008 година